OTS Üzleti Sajtószolgálat
2024. április 13. szombat
Ismertető
Az Üzleti Sajtószolgálat (Original Text Service - OTS) üzleti vállakozások, cégek, intézmények közleményeit, tájékoztatóit, meghívóit, állásfoglalásait közli. Szolgáltatásunk segítségével több mint 2000 újságírót és kommunikációs szakembert érhet el könnyen, gyorsan és költséghatékonyan – az Ön által megfogalmazott sajtóközleményt változtatás nélkül juttatjuk el az MTI-előfizetők szerkesztőségi rendszerébe vagy igény szerint akár a külföldi sajtóhoz is. (Az OTS anyagai nem képezik az MTI-kiadás részét, a szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.)


2019. október 30., szerda 16:01

A Moody's kisebbségi tulajdonosa lesz a SynTao Green Finance-nek (1. rész)
    New York, 2019. október 30., szerda (Business Wire/OTS) - A Moody's Corporation (NYSE:MCO) ma bejelentette, hogy kisebbségi tulajdonrészt szerez a SynTao Green Finance-ben(STGF), egy környezeti, társadalmi és vállalatirányítási (ESG) adatokat és elemzéseket kínáló, Kínában működő és a helyi piacon az egyik vezető szereplőnek számító szolgáltatóban.

    Az STGF ESG adatokat és -minősítéseket, zöldkötvény-hitelesítést és zöldfinanszírozási megoldásokat kínál kínai intézmények és vállalatok számára. A vállalat ugyanakkor az ESG általánosan elismert szakértőjének számít, és véleményét gyakran kikérik a politikai döntéshozók. Az STGF adatai lefedik a tőzsdén jegyzett kínai vállalatokat és a kötvénykibocsátókat csakúgy, mint az ESG terén érvényesülő globális trendeket. Az STGF volt az első kínai vállalat, amely szolgáltató cégként aláírta az Egyesült Nemzetek Szervezete által a felelős és etikus befektetésekre vonatkozóan kiadott elveket (Principles for Responsible Investment [UNPRI]) rögzítő dokumentumot, valamint a Klímakötvény Kezdeményezés (Climate Bonds Initiative) nevet viselő nonprofit szervezet által jóváhagyott első kínai klímakötvény-hitelesítő és a Nemzetközi Tőkepiaci Szövetség (International Capital Markets Association [ICMA]) Zöld Kötvény / Társadalmi Kötvény Alapelvek (Green Bond / Social Bond Principles) elnevezésű első tanácsadó bizottságának egyetlen kínai zöldkötvény-hitelesítője. A vállalat nevéhez fűződik továbbá a Kínai Társadalmi Befektetési Fórum (China Social Investment Forum) létrehozása is.

Az STGF-be való befektetés összhangban áll a Moody's azon globális kötelezettségvállalásával, miszerint elősegíti az ESG-vel kapcsolatos kockázatok értékelésére szolgáló transzparens szabványok bevezetését. A befektetés ugyanakkor megerősíti a Moody's pozícióját a kínai piacon és bővíti a cég által Kínában és a kínai pénzügyi piacokon végzett tevékenységek körét, melyeknek középpontjában a hosszú távú, fenntartható növekedés és az ESG piacok egészséges fejlődésének elősegítése áll.

"A megalapítása óta eltelt időben az STGF a kínai piacon a helyi szabványok megalkotójává, és az ESG adatok és elemzések vezető nemzeti platformjává vált. Az STGF Kínára vonatkozó adatsorai lehetőséget biztosítanak a Moody's globális ESG-kutatásainak és adatbázisainak bővítésére" - fejtette ki Hao Shi, a Moody's kínai egységének ügyvezető igazgatója és országigazgatója. "Az STGF-fel való együttműködésünk során arra törekszünk, hogy a két cég erősségeit és képességeit kiaknázva a közös kutatások, termékfejlesztés és technikai kooperáció révén a befektetők és a kötvénykibocsátók számára számos különféle, ESG-vel kapcsolatos megoldást biztosítsunk."

"Az STGF a globális ESG standardok és a sajátos kínai piaci jellemzők figyelembe vételével olyan hatékony ESG-adatgyűjtési és -elemzési módszereket fejlesztett ki, amelyek tökéletesen megfelelnek a kínai gazdasági környezetnek, és eközben jelentős mennyiségű adatot halmozott fel" - nyilatkozta Peiyuan Guo, az STGF elnöke. "A Moody's befektetése lehetővé teszi az STGF számára a gyűjtött adatok körének bővítését és felhasználását annak érdekében, hogy még magasabb szintű szolgáltatást nyújthasson a kínai piaci szereplők számára. Öröm számunkra, hogy a Moody's partnere lehetünk, és izgatottan várjuk a két cég közti együttműködés megkezdését."
Az ügylet részét képezi a Moody's akvizíciós stratégiája megvalósításának, hasonlóan a Vigeo Eiris, egy ESG kutatási, adatgyűjtési és értékelési szolgáltatásokat nyújtó vezető nemzetközi cég, és egy, az éghajlati adatok gyűjtése és a kockázatelemzés terén vezetőnek számító nemzetközi vállalat, a Four Twenty Seven, Inc. felvásárlásához.

Az ügylet részletes feltételeit nem hozták nyilvánosságra, és az nem fog lényeges hatást gyakorolni a Moody's 2019. évi pénzügyi eredményeire. Az ügylet zárására várhatóan 2019. november elején kerül sor.

AMIT A MOODY'S CORPORATIONRŐL TUDNI KELL…

A Moody's a globális tőkepiacok egyik kulcsfontosságú szereplője, amely hitelminősítést és kutatásokat végez, és olyan eszközöket és elemzéseket biztosít, amelyek hozzájárulnak a pénzügyi piacok átlátható és integrált működésének elősegítéséhez. A Moody's Corporation (NYSE: MCO) az anyavállalata a Moody's Investors Service-nek, amely hitelminősítést és hitelinstrumentumokra és értékpapírokra vonatkozó kutatásokat végez, továbbá a Moody's Analytics-nek, amely a legmodernebbnek számító hitel- és gazdaságelemző, illetve pénzügyi kockázatkezelő szoftvereket biztosítja ügyfeleinek, valamint tanácsadási és kutatási szolgáltatásokat nyújt. A Moody's Corporation, amely 2018-ban 4,4 milliárd USA dollár bevételt ért el, világszerte mintegy 13200 alkalmazottat foglalkoztat, és 44 országban végzi tevékenységét. További információk a vállalat honlapján érhetők el a következő internetes címen: www.moodys.com.

A Moody's ESG-vel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó információkért kérjük, látogasson el a következő internetes címre: www.moodys.com/esg.

A környezeti szempontból fenntartható jövő biztosítása a Moody's vállalati felelősségvállalási tevékenységének kulcsfontosságú eleme. Ezzel kapcsolatban további információkért kérjük, látogasson el a következő internetes címre: www.moodys.com/csr.(folyt.)2019. október 30., szerda 16:02

A Moody's kisebbségi tulajdonosa lesz a SynTao Green Finance-nek (2. rész)
    New York, 2019. október 30., szerda (Business Wire/OTS) -

    Az Amerikai Egyesült Államok Magánértékpapírokra vonatkozó peres eljárások reformjáról szóló 1995. évi törvénye (Private Securities Litigation Reform Act of 1955) ún. "Safe Harbor" ("biztonságos kikötő") (személyes adatok védelmére vonatkozó) rendelkezéseinek értelmében tett nyilatkozat

A jelen sajtóközleményben szereplő egyes állítások előremutató állításoknak minősülnek, és olyan, a Vállalat üzleti tevékenységére és működésére vonatkozó várakozásokon, terveken és kilátásokon alapulnak, amelyekre számos kockázati és bizonytalansági tényező lehet hatással. Ezek közé az állítások közé tartoznak az olyan szavakat vagy kifejezéseket tartalmazó mondatok, mint például az "úgy hisszük", "várakozásaink szerint", "előre láthatóan", "szándékozunk", "terveink szerint", "fogunk", "előrejelzéseink szerint", "esetleg", "folytatjuk", "stratégia", "szeretnénk elérni", "célkitűzés", "előre vetíthető", "becsléseink szerint", "kellene", "tudnánk", "lehet" és olyan hasonló szavak vagy kifejezések, amelyek az események vagy kimenetek bizonytalan természetére utalnak. A jelen sajtóközleményben szereplő előremutató állítások és egyéb információk a jelen sajtóközlemény időpontjában fennálló helyzeten alapulnak (kivéve, ha másként nem jelezzük), és a Vállalat nem vállal kötelezettséget ezeknek az állításoknak jövőbeli fejlemények, a Vállalat megváltozott várakozásai vagy egyéb okokból való nyilvános, jövőbeli kiegészítésére, frissítésére vagy módosítására, és nem is áll szándékában ezt megtenni, kivéve, ha erre a vonatkozó törvények és jogszabályok kötelezik.
Az Amerikai Egyesült Államok Magánértékpapírokra vonatkozó peres eljárások reformjáról szóló 1995. évi törvénye (Private Securities Litigation Reform Act of 1955) ún. "Safe Harbor" ("biztonságos kikötő") (személyes adatok védelmére vonatkozó) rendelkezéseivel kapcsolatosan a Vállalat példákat ad azokra a feltételekre, kockázatokra és bizonytalansági tényezőkre, amelyek hatására a tényleges eredményei akár jelentős mértékben is eltérhetnek a jelen sajtóközleményben szereplő előremutató állításokban felvázolt eredményektől. Ezek közé a feltételek, kockázatok és bizonytalansági tényezők közé tartoznak, de nem korlátozódnak ezekre, a következők: a hitelpiac működését akadályozó olyan fejlemények vagy a gazdaság fejlődésének olyan visszaesései, amelyek befolyást gyakorolnak a hazai és/vagy globális tőkepiacokon kibocsátott, hitelt megtestesítő és egyéb értékpapírok mennyiségére; egyéb fejlemények, amelyek befolyásolhatják a hazai és/vagy globális tőkepiacokon kibocsátott, hitelt megtestesítő és egyéb értékpapírok mennyiségét, ideértve a szabályzás változásait, a hitelminőséggel kapcsolatos aggodalmakat, kamatláb-változásokat és a pénzügyi piacokon érvényesülő olyan fluktuációkat, amelyeket például a LIBOR-tól eltérő vállalatok és az Egyesült Királyság EU-ból való függőben lévő kilépése miatti bizonytalanság idéz elő; az amerikai egyesült államokbeli és külföldi egyesülési és felvásárlási tevékenység intenzitása; az Amerikai Egyesült Államok és a külföldi kormányok hitelpiacokat, nemzetközi kereskedelmet és gazdaságpolitikát érintő intézkedései hatékonyságának bizonytalansága és a hitelbiztosítékokra gyakorolt esetleges következményei, ideértve a vámokra és kereskedelmi korlátozásokra vonatkozó intézkedéseket; a Vállalat hitelességére vagy a független hitelminősítő ügynökségek minősítései tényszerűségének vagy hasznosságának piaci megítélésére kiható aggodalmak; a termékeinkkel versenyző termékek vagy technológiák más vállalatok által való bevezetése; a versenytársak és/vagy ügyfelek részéről az árazás tekintetében gyakorolt nyomás; a kifejlesztett új termékek és a globális terjeszkedés sikerének mértéke; tevékenységünk országosan elismert statisztikai minősítő szervezetként (Nationally Recognized Statistical Rating Organization [NRSRO]) való szabályzása, illetve az esetlegesen bevezetésre kerülő új amerikai egyesült államokbeli szövetségi, állami és helyi jogszabályok és szabályzatok hatásai, ideértve a tőzsdei reformról és fogyasztóvédelemről szóló Dodd-Frank-törvény (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act) (a továbbiakban "Dodd-Frank törvény") rendelkezéseit, valamint a Dodd-Frank törvény folyományaként életbe lépő egyéb jogszabályokat; annak lehetősége, hogy az EU-ban és egyéb külföldi jogrendszerekben fokozódik a verseny és nő a szabályozottság; a minősítéseinkkel kapcsolatosan, valamint a Vállalattal szemben időről időre esetlegesen indított egyéb peres eljárásoknak, kormányzati és szabályozó hatósági eljárásoknak, vizsgálatoknak és adatszolgáltatási kéréseknek való kitettség; a Dodd-Frank törvénynek a beadványokra vonatkozó szabványokat, illetve az EU-nak a felelősségre vonatkozó szabványokat a hitelminősítő ügynökségekre hátrányos módon módosító rendelkezései; (folyt.)2019. október 30., szerda 16:02

A Moody's kisebbségi tulajdonosa lesz a SynTao Green Finance-nek (3. rész)
    New York, 2019. október 30., szerda (Business Wire/OTS) -

    az EU jogszabályok azon rendelkezései, amelyek további eljárási és bizonyítási követelményeket állítanak fel a szolgáltatások árazása tekintetében, valamint a felügyeleti hatáskör kiterjesztése a szabályozó hatósági célokra szolgáló, nem-EU-beli minősítésekre; kulcsfontosságú alkalmazottak esetleges elvesztése; technológiai üzemi rendszereink és infrastruktúránk összeomlása vagy meghibásodásai; kiberbiztonsági sérülékenység vagy egyéb, kiberbiztonsággal kapcsolatos aggodalmak; a felügyeleti hatáskörrel rendelkező adóhatóságok által a Vállalat globális adótervezési kezdeményezései tárgyában folytatott bármely vizsgálat kimenetele; esetleges büntetőjogi vagy polgári jogi jogorvoslatok hatásának való kitettség abban az esetben, ha a Vállalat nem tartja be a külföldi jogrendszereknek vagy amerikai egyesült államokbeli államoknak a jogszabályait és szabályzásait (ideértve az adatvédelmi és magánadat-védelmi jogszabályokat és a kormányhivatalnokok megvesztegetésére vonatkozó helyi jogszabályokat) azokban a Vállalat tevékenységi területét képező jogrendszerekben, amelyekre ezen jogszabályok és szabályzások vonatkoznak; az összeolvadások, felvásárlások és egyéb üzleti kombinációk hatása és a Vállalat képessége arra, hogy sikeresen integrálja a felvásárolt üzleti szervezeteket; a valuta- és devizaárfolyamok ingadozása; a jövőbeli cash flow szintje; a tőkeberuházások szintje; valamint a pénzintézetek részéről a hitelkockázat-kezelési eszközök iránti kereslet csökkenése. E feltételek, kockázatok és bizonytalansági tényezők, valamint a Moody's tényleges eredményeinek az előremutató állításokban tárgyalt, előre jelzett, prognosztizált, kifejezett vagy vélelmezett eredményektől való lényeges eltérését esetlegesen előidéző kockázatok és bizonytalansági tényezők részletesebb tárgyalása megtalálható a Vállalat által a 2018. december 31-én végződő évre vonatkozóan a 10-K jelű formanyomtatványon az Amerikai Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletéhez (Securities and Exchange Commission [a továbbiakban "SEC"]) benyújtott éves jelentés I. részében (Part I), a "Kockázati tényezők" ("Risk Factors") cím alatt, illetve a SEC-hez a Vállalat által időről időre benyújtott egyéb dokumentumokban vagy az azokhoz, illetve az e sajtóközleményhez tartozó dokumentumokban. Felhívjuk a részvényesek és a befektetők figyelmét, hogy bármely fenti feltétel, kockázat vagy bizonytalansági tényező felmerülése következtében a Vállalat tényleges eredményei jelentős mértékben eltérhetnek az előremutató állításokban tárgyalt, előre jelzett, prognosztizált, kifejezett vagy vélelmezett eredményektől, és ez jelentős és hátrányos hatással lehet a Vállalat üzleti tevékenységére, üzemi eredményére és pénzügyi helyzetére. Időről időre felmerülhetnek olyan új tényezők, amelyek felmerülését a Vállalat nem tudja megjósolni, és amelyeknek a Vállalatra gyakorolt potenciális hatásait a Vállalatnak nem áll módjában értékelni.

Tekintse meg az eredeti közleményt a következő internetes címen: businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191028005559/en/

Kapcsolat:
Moody's:
SHIVANI KAK
Moody's befektetői kapcsolatok
+1 212-553-0298
Shivani.kak@moodys.com
VAGY
MICHAEL ADLER
Moody's Communications
+1 212-553-4667
Michael.adler@moodys.com
VAGY
GEORGE ZHU
Moody's Communications
+86 138 1057 0262
george.zhu@moodys.com

Forrás: Moody's Corporation Investor Relations

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendő a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.
    

-------------------------------------------------------------------

       Az OTS internetes oldalán található hírek, közlemények, fotók a forrásmegjelöléssel (OTS) szabadon és korlátozás nélkül felhasználhatók. Továbbközlés esetén a közzétevő köteles az átvett anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget, rosszindulatú következtetéseket kizáró, az eredeti szövegkörnyezetnek megfelelő módon feldolgozni és megjelentetni.
       Az OTS hírek nem képezik az MTI hírkiadás részét, az MTI által szó szerint továbbított tartalomért minden esetben a beadó a felelős.
© Copyright MTI Zrt.
       Az OTS szolgáltatással kapcsolatban további információt a (06-1) 441-9050 telefonszámon vagy a ots@mti.hu elektronikus levelező címen kaphat.

Vissza

Küldje tovább ismerősének

Nyomtatóbarát változat


RSS  ▪  Impresszum  ▪  Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fenntartva.