2018. június 1., péntek 15:01

Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Pap községben
    Pap, 2018. június 1., péntek (OTS) - Pap Község Önkormányzata a TOP-1.4.1-15-SB1 "A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével"  tárgyú pályázati konstrukció keretében "Papi Csemetekert Óvoda és Bölcsőde fejlesztése"  címmel, TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00087 azonosító számon sikeresen pályázott és 164,564 millió forint európai uniós támogatást nyert.

    A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. A fejlesztés eredményeként a meglévő óvoda és bölcsőde infrastrukturális fejlesztése valósul meg. A település óvodája és bölcsődéje jelenleg egy épületben működik. A 43 hrsz. telken található épületet óvodai és bölcsődei funkcióra átalakították ugyan, de a helyiségek méretei, a funkcionális elrendezkedés nem felel meg az érvényes 20/2012. (VIIL31.) EMMI rendelet, az MSZE 24203-1 Oktatási Intézmények tervezési előírásainak.  Az óvodai nevelési-gondozási feltételek, körülmények vonatkozásában a jelenleg érvényes előírásoknak megfelelő helyiségek kialakítására kerül sor. Az eszközbeszerzés során biztosítva lesz ezeknek a helységeknek megfelelő bútorzattal, felszereléssel, a gyermekek fejlődését segítő eszközökkel való ellátása.
A bölcsődei nevelési-gondozási feltételek, körülmények vonatkozásában a jelenleg érvényes előírásoknak megfelelő helyiségek kialakítására kerül sor. Az eszközbeszerzés során biztosítva lesz ezeknek a helységeknek megfelelő bútorzattal, felszereléssel, a gyermekek fejlődését segítő eszközökkel való ellátása.
A projekt során a hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése is megvalósul.
A program keretében megvalósuló fejlesztés szorosan illeszkedik a helyi esélyegyenlőségi programhoz, hisz bölcsőde és óvoda révén a gyermekek részére helyben megoldható és könnyen hozzáférhetővé válik a szükséges oktatási- szociális ellátás. Az felújított ingatlanban pedig az emberi méltóságnak megfelelő körülmények között történik a szükséges ellátás.

Kedvezményezett: Pap Község Önkormányzata
Projekt címe: "Papi Csemetekert Óvoda és Bölcsőde fejlesztése"
Projekt száma: TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00087
Támogatás összege: 164 564 930 Ft
Megvalósítás tervezett ideje: 2017.06. 01.- 2018.10.31.

További információ kérhető:
Pap Község Önkormányzata
Czérna Gábor polgármester

A projektről bővebb információt a www.pap.hu oldalon olvashatnak.
    

-------------------------------------------------------------------

       Az OTS internetes oldalán található hírek, közlemények, fotók a forrásmegjelöléssel (OTS) szabadon és korlátozás nélkül felhasználhatók. Továbbközlés esetén a közzétevő köteles az átvett anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget, rosszindulatú következtetéseket kizáró, az eredeti szövegkörnyezetnek megfelelő módon feldolgozni és megjelentetni.
       Az OTS hírek nem képezik az MTI hírkiadás részét, az MTI által szó szerint továbbított tartalomért minden esetben a beadó a felelős.
© Copyright MTI nonprofit Zrt.
       Az OTS szolgáltatással kapcsolatban további információt a (06-1) 441-9050 telefonszámon vagy a ots@mti.hu elektronikus levelező címen kaphat.Forrás: OTS Üzleti Sajtószolgálat

MTI  © Minden jog fenntartva.