2021. augusztus 25., szerda 15:25

Lejjebb költözik a rakparti vezeték - Vízcső-rekonstrukció nyomvonal-áthelyezéssel
    Budapest, 2021. augusztus 25., szerda (OTS) - A Káposztásmegyeri gépházból a gellérthegyi Gruber József medencébe ivóvizet szállító, úgynevezett Pesti IV. főnyomóvezeték kiemelt szerepet töltött be az 1960-as és 70-es évek jelentősen megnövekedett vízigényének kiszolgálásában. Az immár 47 éve üzemelő, nagy átmérőjű SENTAB-vezeték jelentősége a város biztonságos ivóvízellátásában a mai napig megmaradt. A közelmúltban ismétlődő csősérülések ugyanakkor arra irányították rá a figyelmet, hogy a vezeték üzemeltetése már egyre kevésbé biztonságos.

    Amikor a Fővárosi Vízművek a felújítás lehetőségét mérlegelte, két fontos szempont érvényesült: egyrészről az, hogy a város életét és közlekedését minél kisebb mértékben zavarják a munkálatok, másrészről a vezeték a korábbinál biztonságosabb nyomvonalon haladjon.

Az elsőre adta magát a lehetőség, hogy a Fővárosi Önkormányzat rakparti munkálataival összehangoltan történjen a rekonstrukció, így a mintegy két éven át tartó felújítással együtt járó elkerülhetetlen felbontások az amúgy is ott folyó építési tevékenységekkel egy időben zajlanak majd.

A második feltételre megoldást kínált a Fővárosi Vízművek történelemkönyve. A cső építésének tervezésekor ugyanis a szakemberek eredetileg az alsó rakpartot jelölték ki nyomvonalként. Ezzel kívánták megóvni egy esetleges csőtöréskor a Széchenyi és Belgrád rakparton sorakozó, építészeti szempontból kiemelkedő értéket képviselő épületeket. Az akkoriban rendelkezésre álló csövek és elérhető technológia adta műszaki feltételek és gazdaságossági számítások figyelembe vételével azonban végül is a felső rakparti nyomvonalvezetés mellett döntöttek.

Elődeinkhez hasonló gondos mérlegelést, tervezést és előkészítő munkát követően született meg a döntés arról, hogy az 1200 mm átmérőjű, 3 km hosszan húzódó vezeték jelentős szakaszát áthelyezzük az alsó rakpartra. Az organikusan változó városi környezet, valamint az ugyancsak folyamatosan változó gazdaságossági körülmények ismételt elemzése mellett ezt az azóta már hazánkban is elérhető új csőanyagok és műszaki megoldások tették lehetővé.

A csaknem öt évtizede még az elérhető legjobbnak számító csőanyagot a jelenleg alkalmazott legkorszerűbb, gömbgrafitos öntöttvas váltja fel, ami tovább növeli az ellátás és üzemeltetés biztonságát. A nagyszabású rekonstrukciós munka a Lánchídtól északra fekvő csőszakaszon 2021. augusztus 23-án vette kezdetét, és a teljes felújítás terv szerint 22 hónapig tart majd.

Fővárosi Vízművek
    

-------------------------------------------------------------------

       Az OTS internetes oldalán található hírek, közlemények, fotók a forrásmegjelöléssel (OTS) szabadon és korlátozás nélkül felhasználhatók. Továbbközlés esetén a közzétevő köteles az átvett anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget, rosszindulatú következtetéseket kizáró, az eredeti szövegkörnyezetnek megfelelő módon feldolgozni és megjelentetni.
       Az OTS hírek nem képezik az MTI hírkiadás részét, az MTI által szó szerint továbbított tartalomért minden esetben a beadó a felelős.
© Copyright MTI nonprofit Zrt.
       Az OTS szolgáltatással kapcsolatban további információt a (06-1) 441-9050 telefonszámon vagy a ots@mti.hu elektronikus levelező címen kaphat.Forrás: OTS Üzleti Sajtószolgálat

MTI  © Minden jog fenntartva.